Skip to navigation Skip to content

Søballe Vandværk - Prøvesteder

  • Alle drikkevandsprøver
  • Søballe Vandværk
  • 8660 Skanderborg
  • 6 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 3. oktober 2023
  • Råvandskontrol
  • Søballe VV DGU 88.834
  • 8660 Skanderborg
  • 5 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 11. august 2021
  • Drikkevandskontrol, ledningsnet
  • Søballe Vandværk, Ledningsnet
  • 8660 Skanderborg
  • 2 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 5. maj 2022
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • Søballe Vandværk, Taphane
  • 8660 Skanderborg
  • 23 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 4. april 2024
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • Søballe Vandværk
  • 8660 Skanderborg
  • 6 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 3. oktober 2023