Skip to navigation Skip to content

Sæsing Vandværk - Prøvesteder

  • Alle drikkevandsprøver
  • Sæsing Vandværk
  • 9830 Tårs
  • 33 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 24. oktober 2023
  • Råvandskontrol
  • Sæsing VV, DGU 10.607
  • 9830 Tårs
  • 2 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 26. oktober 2022
  • Sæsing VV, DGU 10.21A
  • 9830 Tårs
  • 4 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 26. oktober 2022
  • Drikkevandskontrol, ledningsnet
  • Sæsing Vandværk
  • 9830 Tårs
  • 7 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 28. august 2023
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • Sæsing Vandværk
  • 9830 Tårs
  • 16 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 23. november 2023
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • Sæsing Vandværk
  • 9830 Tårs
  • 10 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 24. oktober 2023