Skip to navigation Skip to content

Støvring Vandværk a.m.b.a. - Prøver

  • LAB nr. 07-00812
  • Støvring Vandværk, Hjedsbækvej (S)
  • Hulvejen 160. Køkkenhane
  • 8. februar 2007
  • Drikkevandskontrol, ledningsnet
  • LAB nr. 04-02473
  • Støvring Vandværk, Ledvogtervej (N)
  • Hane på afgangsrør.
  • 29. april 2004
  • Drikkevandskontrol, vandværk
  • LAB nr. 04-02472
  • Støvring Vandværk, Ledvogtervej (N)
  • Doktorvænget 2 (børnehave). Køkkenhane.
  • 29. april 2004
  • Drikkevandskontrol, ledningsnet
  • LAB nr. 19-19593
  • Støvring, Buderupholmvej DGU 41.849
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 2. august 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-19592
  • Støvring, Buderupholmvej DGU 41.472
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 2. august 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12133
  • Støvring, Hæsumvej DGU 34.3950 B4
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12132
  • Støvring, Hæsumvej DGU 34.3503 B1
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12131
  • Støvring, Hæsumvej DGU 34.3502 B2
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12130
  • Støvring, Hæsumvej DGU 34.3332 B3
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12127
  • Støvring, Ledvogtervej DGU 41.1547
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12126
  • Støvring, Ledvogtervej DGU 41.1546
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12124
  • Støvring, Buderupholmvej DGU 41.472
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-12123
  • Støvring, Buderupholmvej DGU 41.849
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 21. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-10987
  • Støvring, Sørup DGU 41.407
  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
  • 9. maj 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 04-04856
  • Støvring Vandværk, Hjedsbækvej (S)
  • Bavnebakken 99. Udtaget fra køkkenhane.
  • 20. august 2004
  • Drikkevandskontrol, ledningsnet
  • LAB nr. 21-38857
  • Støvring Vandværk, Hjedsbækvej (S)
  • Agg. CO2, methan
  • 11. november 2021
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 17-17711
  • Støvring Vandværk, Ledvogtervej (N)
  • Afgang
  • 10. september 2017
  • Drikkevandskontrol, vandværk
  • LAB nr. 22-08271
  • Støvring Vandværk, Ledvogtervej (N)
  • + Total kulbrinter
  • 15. marts 2022
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 21-28148
  • Støvring Vandværk, Ledvogtervej (N)
  • + Total kulbrinter
  • 25. august 2021
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 22-22047
  • Støvring Vandværk, Sørup
  • + PCP
  • 23. juni 2022
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 22-14513
  • Støvring Vandværk, Hjedsbækvej (S)
  • + PCP
  • 3. maj 2022
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 22-08273
  • Støvring Vandværk, Ledvogtervej (N)
  • + PCP
  • 15. marts 2022
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 21-28157
  • Støvring Vandværk, Hjedsbækvej (S)
  • + PCP
  • 25. august 2021
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 22-22042
  • Støvring Vandværk, Sørup
  • + Kalium
  • 23. juni 2022
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 22-35128
  • Støvring Vandværk, Hjedsbækvej (S)
  • + kalium
  • 29. september 2022
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk